THÔNG BÁO LỄ TRAO THƯỞNG

31/07/2017

Ban Tổ chức cuộc thi "Đi đường An toàn" thông báo kết quả và thông báo thời gian tổ chức Lễ trao thưởng

Chi tiết

Hướng dẫn thống kê học sinh tham gia cuộc thi “Đi đường an toàn”

20/06/2016

Hướng dẫn thống kê học sinh tham gia cuộc thi “Đi đường an toàn”. Để thống kê học sinh tham gia cuộc thi, thực hiện các bước sau:

Chi tiết

Hướng dẫn cấp tài khoản trường học kết nối cho học sinh

18/03/2016

Để học sinh có tài khoản tham gia Cuộc thi "Đi đường an toàn - Cho bạn, cho tôi" nhà trường thực hiện việc cấp tài khoản cho học sinh theo chỉ dẫn dưới đây.

Chi tiết

Quy trình thí sinh tham gia Cuộc thi

18/03/2016

Để tham gia Cuộc thi, thí sinh phải được nhà trường cấp tài khoản trên truonghocketnoi.edu.vn. Tài khoản đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai cho các Sở GD-ĐT, các Sở GD-ĐT cấp cho Phòng GD-ĐT, trường THPT, Phòng GD-ĐT cấp cho các trường THCS, các trường cấp tài khoản cho từng học sinh. Các trường hợp cần thiết khác có thể liên hệ Ban Tổ chức để có giải đáp và hỗ trợ phù hợp. Sau khi học sinh đã có tài khoản, thì thực hiện các bước dưới đây:

Chi tiết