Trường THCS Nguyễn Trãi phát động cuộc thi “Đi đường an toàn”

16/05/2017

Sáng 13/5, trường THCS Nguyễn Trãi (Quảng Ninh) đã tổ chức phát động cuộc thi “Đi đường an toàn – Cho bạn, cho tôi” lần thứ hai, năm học 2016-2017.

Chi tiết

Trường THPT Trung Nghĩa phát động cuộc thi “Đi đường an toàn”

06/05/2017

Trường THPT Trung Nghĩa (Phú Thọ) đã tổ chức phát động cuộc thi “Đi đường an toàn – Cho bạn, cho tôi” lần thứ hai, năm học 2016-2017.

Chi tiết

Trường THPT Thanh Thủy phát động cuộc thi “Đi đường an toàn”

06/05/2017

Trường THPT Thanh Thủy (Phú Thọ) vừa tổ chức phát động thành công cuộc thi “Đi đường an toàn – Cho bạn, cho tôi” lần thứ hai, năm học 2016-2017.

Chi tiết

Trường THPT Đô Lương 2 phát động cuộc thi “Đi đường an toàn”

28/04/2017

Trường THPT Đô Lương 2 (Nghệ An) vừa tổ chức phát động cuộc thi “Đi đường an toàn – Cho bạn, cho tôi” lần thứ hai, năm học 2016-2017.

Chi tiết

Trường THPT Hoàng Mai phát động cuộc thi “Đi đường an toàn”

28/04/2017

Trường THPT Hoàng Mai (Nghệ An) vừa phát động cuộc thi “Đi đường an toàn – Cho bạn, cho tôi” lần thứ hai, năm học 2016-2017.

Chi tiết

Trường THPT Tĩnh Gia 3 phát động cuộc thi “Đi đường an toàn”

28/04/2017

Trường THPT Tĩnh Gia 3 (Thanh Hóa) vừa tổ chức thành công buổi phát động cuộc thi “Đi đường an toàn – Cho bạn, cho tôi” lần thứ hai, năm học 2016-2017.

Chi tiết

Trường THCS Quang Tiến phát động cuộc thi “Đi đường an toàn”

25/04/2017

Sáng 24/4, trường THCS Quang Tiến (Nghệ An) đã tổ chức phát động cuộc thi “Đi đường an toàn – Cho bạn, cho tôi” lần thứ hai, năm học 2016-2017.

Chi tiết

Trường THPT Thái Hòa phát động cuộc thi “Đi đường an toàn”

21/04/2017

Trường THPT Thái Hòa (Nghệ An) vừa tổ chức thành công buổi phát động cuộc thi “Đi đường an toàn – Cho bạn, cho tôi” lần thứ hai, năm học 2016-2017.

Chi tiết

Trường THCS Hồ Xuân Hương phát động cuộc thi “Đi đường an toàn”

19/04/2017

Sáng 17/4, trường THCS Hồ Xuân Hương (Nghệ An) đã tổ chức phát động cuộc thi “Đi đường an toàn – Cho bạn, cho tôi” lần thứ hai, năm học 2016-2017.

Chi tiết

Trường THPT Vĩnh Bảo phát động cuộc thi “Đi đường an toàn”

11/04/2017

Sáng 10/4, trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã tổ chức phát động cuộc thi “Đi đường an toàn – Cho bạn, cho tôi” lần thứ hai, năm học 2016-2017.

Chi tiết