Thông báo kết quả cuộc thi "Đi đường an toàn - Cho bạn, cho tôi"

04/08/2016

Ngày 22 tháng 7 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 2497/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh sách và cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân, tập thể đoạt giải thưởng cuộc thi "Đi đường an toàn - Cho bạn, cho tôi". Dưới đây là nội dung Quyết định này:

Trên đây là danh sách các tập thể, cá nhân đoạt giải Cuộc thi "Đi đường an toàn - Cho bạn, cho tôi". Thông tin về Lễ trao thưởng Ban Tổ chức sẽ thông báo trên website của cuộc thi và gửi cho phụ trách cuộc thi của các sở GD-ĐT. (Dự kiến Lễ trao thưởng tổ chức trong tháng 9/2016)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 

- Ông Vũ Tam Bách (Điện thoại: 0945243030 - Email: vutambach@gmail.com)

- Bà Lê Thu Hằng (Điện thoại: 0984189696 - Email: lthang@moet.edu.vn)

BÌNH LUẬN