Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại:024.66529322 - Email: diduongantoan2017@gmail.com
Email: Tiếp nhận và giải đáp: diduongantoan2017@gmail.com, lthang@moet.edu.vn
Website: http://diduongantoan.edu.vn

Gửi thư đến ban tổ chức