GIẢI THƯỞNG CUỘC THI "ĐI ĐƯỜNG AN TOÀN - CHO BẠN, CHO TÔI" LẦN THỨ HAI - NĂM HỌC 2016-2017

Xem chi tiết giải thưởng: http://detechmotor.com.vn/detailnews.aspx?duongdan=cuoc-thi-di-duong-an-toan-lan-thu-2&ma=59&lang=1

Giải thưởng dành cho học sinh có câu trả lời trong phần thi trắc nghiệm đúng tất cả các câu hỏi và có số dự đoán đúng/gần đúng nhất với kết quả do hệ thống phần mềm tổng hợp khách quan. Đối với trường hợp các bài thi nằm trong danh sách đoạt giải có kết quả giống nhau, Ban tổ chức sẽ chọn trao giải cho bài thi có thời gian gửi sớm nhất.

1.      Giải cá nhân:

Mỗi giải gồm giấy chứng nhận kèm theo hiện vật hoặc tiền mặt. Cơ cấu giải thưởng như sau:

- 01 giải nhất: 01 xe điện Espero 133H

- 03 giải nhì: mỗi giải 01 xe điện Espero Nija

- 05 giải ba: mỗi giải 01 xe điện Espero 133i.

- 10 giải khuyến khích: mỗi giải 1.000.000 đồng.

2.      Phần thưởng tập thể:

Gồm phần thưởng cho nhà trường và phần thưởng cho sở GDĐT. Mỗi phần thưởng gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm theo tiền mặt, cụ thể như sau:

- 02 phần thưởng cho đơn vị có số lượng học sinh dự thi cao nhất  (01 phần thưởng cho trường và 1 phần thưởng cho Sở GDĐT): 5.000.000 đồng/đơn vị.

- 04 phần thưởng cho đơn vị có số lượng học sinh dự thi xếp thứ hai (02 phần thưởng cho trường và 02 phần thưởng cho Sở GDĐT): 4.000.000 đồng/đơn vị.

- 06 phần thưởng cho đơn vị có số lượng học sinh dự thi xếp thứ ba (03 phần thưởng cho trường và 03 phần thưởng cho Sở GDĐT): 3.000.000 đồng/đơn vị.

- 10 phần thưởng khuyến khích (05 phần thưởng cho trường và 05 phần thưởng cho Sở GDĐT): 1.000.000 đồng/đơn vị.

-------------------------------------------------------------------------------

GIẢI THƯỞNG CUỘC THI "ĐI ĐƯỜNG AN TOÀN - CHO BẠN, CHO TÔI" LẦN THỨ NHẤT - NĂM HỌC 2015-2016

Giải thưởng dành cho học sinh có câu trả lời trong phần thi trắc nghiệm đúng tất cả các câu hỏi và có số dự đoán đúng/gần đúng nhất với kết quả do hệ thống phần mềm tổng hợp khách quan. Đối với trường hợp các bài thi nằm trong danh sách đoạt giải có kết quả giống nhau, Ban tổ chức sẽ chọn trao giải cho bài thi có thời gian gửi sớm nhất.

1.      Giải cá nhân:

Mỗi giải gồm giấy chứng nhận kèm theo hiện vật hoặc tiền mặt. Cơ cấu giải thưởng như sau:

- 01 giải nhất: 01 xe điện Espero XMEN

- 03 giải nhì: mỗi giải 01 xe điện Espero XMEN-H

- 05 giải ba: mỗi giải 01 xe điện Espero 133H

- 10 giải khuyến khích: mỗi giải 1.000.000 đồng.

2.      Phần thưởng tập thể:

Gồm phần thưởng cho nhà trường và phần thưởng cho sở GDĐT. Mỗi phần thưởng gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm theo tiền mặt, cụ thể như sau:

- 02 phần thưởng cho đơn vị có số lượng học sinh dự thi cao nhất  (01 phần thưởng cho trường và 1 phần thưởng cho Sở GDĐT): 5.000.000 đồng/đơn vị.

- 04 phần thưởng cho đơn vị có số lượng học sinh dự thi xếp thứ hai (02 phần thưởng cho trường và 02 phần thưởng cho Sở GDĐT): 4.000.000 đồng/đơn vị.

- 06 phần thưởng cho đơn vị có số lượng học sinh dự thi xếp thứ ba (03 phần thưởng cho trường và 03 phần thưởng cho Sở GDĐT): 3.000.000 đồng/đơn vị.

- 10 phần thưởng khuyến khích (05 phần thưởng cho trường và 05 phần thưởng cho Sở GDĐT): 1.000.000 đồng/đơn vị.

----------------------------------------------